Lehdistötiedote / julkaisuvapaa / 22.04.2016

Agile Work on valittu Senaatti-kiinteistöjen puitetoimittajaksi toteuttamaan työympäristökehittämisen konsultointipalveluja valtion virastoille sekä muille liikelaitoksille. Valinta tapahtui avoimen hankintamenettelyn kautta johon osallistui joukko alan johtavia toimitilakehittämisen palveluntarjoajia sekä asiantuntijaorganisaatioita.

Agile Workin ja Senaatti-kiinteistöjen solmima puitesopimus koskee yksittäisten toimipisteiden, toimipisteverkostojen sekä käyttösidonnaisten tilojen työympäristö- ja toimitilakonseptien kehittämistä. Sopimuksen puitteissa Agile Work tarjoaa uusien työympäristöjen määritykseen, suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä konsultointipalveluita. Nämä palvelut sisältävät muun muassa tiloihin liittyviä tarveselvityksiä, suunnitteluohjeiden laatimista, muutosjohtamisen tukea, työympäristöjen toteutussuunnittelua sekä jälkiarviointia.

Puitesopimus on kaksivuotinen, jonka lisäksi Senaatti-kiinteistöllä on optio kahden vuoden mittaiseen jatkokauteen. Puitesopimuksella on tarkoitus on turvata joustava yhteistyö, joka johtaa sopijapuolten toimintojen kehittymiseen ja tehokkuuden parantamiseen.

Agile Work on vuonna 2015 perustettu työympäristömuutokseen erikoistunut tuotantoyritys. Agile Work toimii sekä yksityisten että julkisten toimijoiden kanssa, pyrkien tukemaan asiakkaitaan työympäristömuutosprojektien jokaisessa vaiheessa.
Agile Work vastaa kokonaisprojekteista ja tuottaa määritys-, suunnittelu- sekä toteutuspalveluita suoraan sekä laajan yhteistyöverkostonsa kautta, johon kuuluvat esimerkiksi Arkkitehdit LSV, suunnittelutoimistot POIAT Design ja Capture Design sekä Riihi Consulting. Viimeisimpinä projekteina Agile Work on vastannut muun muassa Danfossin toimitilojen kehittämisestä Vaasassa ja Tampereella, GE Healthcaren toimipisteen uudistamisesta Helsingin Vallilassa sekä Ovenian uuden pääkonttorin muutoksesta Pasilassa.

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen liikelaitos, joka toimii valtionhallinnon kumppanina työympäristö- ja toimitila-asioissa. Liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt tuottaa palveluita ensisijaisesti valtion asiakkaille. Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on tuottaa asiakkailleen työympäristöjä yhteistyössä vastuullisen kumppaniverkostonsa kanssa, joiden avulla työn suorituskyky paranee ja valtion tilakustannukset alenevat.

Puitesopimus liittyy valtioneuvoston 18.12.2014 hyväksymään valtion toimitilastrategiaan, jonka tavoitteena on tukea tuloksellista toimintaa ja edistää tuottavaa työntekoa tukemalla uusia työnteon tapoja. Toimitilojen on strategian mukaan oltava tilankäytöltään tehokkaita ja vähentää sen myötä ilmastokuormitusta. Tiloja kehittämällä edistetään parempia työsuorituksia ja parannetaan kustannustehokkuutta. Tilaratkaisuissa varmistetaan tilojen terveellisyys ja turvallisuus sekä valtion kokonaisetu ja yhteiskuntavastuullisuus.

Lisätietoja antaa:

Antti Pitkänen
+358505734645
antti.pitkanen@agilework.fi

Esa Santamäki
+358505427740
esa.santamaki@agilework.fi