Vääränlainen työympäristö tulee kalliiksi

Talouden alamäki on pakottanut monet yritykset tehostamaan toimintaansa ja muokkaamaan organisaatioitaan uuteen uskoon. Moni on päätynyt tilanteeseen, jossa työympäristö ei enää vastaa organisaation muuttuneita tarpeita. Se voi tulla kalliiksi.

Ylimääräiset vuokra- ja energiakustannukset on helppo laskea, mutta kustannuksia syntyy myös organisaation sisäisen vuorovaikutuksen vähenemisestä, mikä heikentää tuottavuutta. Vääränlainen työympäristö vähentää myös viihtyvyyttä ja työssä jaksamista.

Agile Work on työympäristöjen kehittämiseen erikoistunut tuotantoyhtiö.

Usein sopusointua muuttuneen organisaation ja työympäristön välillä haetaan toteuttamalla työympäristössä suuri muutos kerralla. Haasteena on hitaus: ei ole poikkeuksellista, että organisaation tarpeet ehtivät muuttua ennen kuin muutos on saatu vietyä loppuun. Tämän vuoksi joustoa haetaan tyypillisesti turvautumalla avokonttorimalliin, vaikka sen tiedetään heikentävän työn tuottavuutta, työssä viihtymistä sekä jaksamista.

Työympäristön muokkaaminen tulisi nähdä jatkuvana ja iteratiivisena prosessina, joka toteutetaan yhdessä käyttäjien kanssa. Olemme tällaisen prosessin avulla saaneet aikaan äärimmäisen helposti muokattavia sekä viihtyisiä monitilatoimistoja. Ne lisäävät merkittävästi organisaation sisäistä vuorovaikutusta.

Työympäristöä muokkaamalla on saavutettu myös 30–40 prosentin säästöjä tilatehokkuudessa.

Olennaista on myös se, että lopputulos tukee yrityksen brändiä. Työympäristö on tärkeä brändiviestinnän kanava, joka vaikuttaa myös yrityksen houkuttelevuuteen työnantajana.

Lisätietoa Agile Work Oy:stä antaa toimitusjohtaja Esa Santamäki, +358 50 542 7740, esa.santamaki@agilework.fi

Agile Work Oy on työympäristöjen kehittämiseen keskittynyt tuotantoyhtiö, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään työympäristön mahdollisuudet avaimet käteen -periaatteella. Sen uusin asiakas on kiinteistövuokraukseen keskittynyt Ovenia.