Hyötyä työympäristömuutoksesta? Totta kai!

Yrityksillä on jatkuva tarve tehostaa toimintaansa. Tarvetta on alleviivannut jo pitkään jatkunut talouden alamäki, jonka muokkaama toimintaympäristö luo liiketoiminnalle merkittäviä haasteita. Tässä markkinatilanteessa yritykset muokkaavat usein organisaatiotaan etsiessään optimaalista rakennetta, joka vastaisi paremmin muuttuvaa kysyntää. Organisaation muuttuessa päädytään usein tilanteeseen, jossa sen työympäristö ei enää vastaa muuttuneita tarpeita.

Vääränlaisesta työympäristöstä muodostuu kustannuksia. Näistä vuokra- ja energiakustannukset ovat helpoiten laskettavissa. Kustannuksia muodostuu kuitenkin myös siitä kun organisaation sisäinen vuorovaikutus heikkenee ja sen myötä työn tuottavuus, työssä viihtyvyys sekä -jaksaminen vähenevät. Työympäristö on myös tärkeä brandiviestinnän kanava ja vaikuttaa siihen kuinka houkuttelevaksi työantaja koetaan.

Yritykset ovat pakotettuja muokkaamaan työympäristöään. Suuret työympäristömuutokset nähdään kalliina ja ne toteutetaan yleensä yhtenä isona kokonaisuutena ennemminkin kuin jatkuvana, iteratiivisena prosessina. Haaste on se, että kun muutos on tehty kun niin organisaation tarpeet voivat jälleen muuttua hyvinkin lyhyellä aikavälillä. Usein muuntojoustavuutta haetaan toimitilojen osalta avokonttorimallilla, jossa työskenteleminen kuitenkin heikentää todistettavasti työn tuottavuutta ja vaikuttaa viihtyvyyteen sekä työssä jaksamiseen.

Tähän haasteeseen vastaa Agile Work Oy, joka on työympäristöjen kehittämiseen keskittynyt tuotantoyhtiö. Yrityksen keskeinen liikeidea on auttaa asiakkaitaan hyötymään työympäristömuutoksesta, avaimet käteen-periaatteella. Sen tuottamat äärimmäisen muuntojoustavat, brandin-mukaiset ja viihtyisät monitilatoimistot lisäävät merkittävästi organisaation sisäistä vuorovaikutusta tuoden samalla tilatehokkuudessa 30-40% säästöt.

Käyttäjät ovat prosessin keskiössä. Agile Work osallistaa asiakkaan mukaan työympäristön iteratiiviseen muokkaamiseen, samalla tukien muutoksen johtamista koko prosessin ajan. Yritys tuottaa palvelunsa laajan verkostonsa kautta, kooten kuhunkin projektiin asiakkaan tarpeeseen parhaiten vastaavan kokoonpanon. Viimeisimpänä asiakkaana on kiinteistövuokraukseen keskittynyt Ovenia, joka muokkaa omaa työympäristöään yhdessä Agile Workin kanssa.

Lisätietoa Agile Workin palveluista ja niiden tuomista hyödyistä antaa toimitusjohtaja

Esa Santamäki /  +358 50 542 7740 / esa.santamaki@agilework.fi